Inlärningsteorier vs. pedagogiska teorier

”Teori är beroende av praktik och tvärtom” (Runesson, 2005, s. 11). För mig är det egentligen inte så viktigt vilken inlärningsteori eller vilken pedagogisk teori man låter influera undervisningen. Om innehållet presenteras genom gruppsamtal, kunskapsförmedling eller annan undervisningsmetod är egentligen oväsentligt. Utmaningen i det pedagogiska arbetet ligger i fånga deltagarnas intresse och ge dem motivation […]

Read more "Inlärningsteorier vs. pedagogiska teorier"